Tuyển dụng nhanh ngành Phiên dịch/ Ngoại ngữ

 Tuyển dụng tiêu điểm

 6 triệu - 8 triệu
 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu
 20/03/2020
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

 Việc làm mới

 6 triệu - 8 triệu 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 12 triệu - 15 triệu 06/03/2020
 Phú Thọ
 7 triệu - 10 triệu 15/03/2020
 Hồ Chí Minh
 10 triệu - 20 triệu 20/03/2020
 Hà Nội, Vĩnh Phúc

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm