Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Đà Nẵng, Hải Dương, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu Đắc Lắc, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ngãi
 5 triệu - 7 triệu Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu Đắc Lắc, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng
 15 triệu - 20 triệu Bình Định, Đà Nẵng, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi
 15 triệu - 20 triệu Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh
 15 triệu - 20 triệu Đà Nẵng, Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Nam, Quảng Ninh