Tuyển dụng nhanh ngành Thời trang

 7 triệu - 10 triệu
 Hồ Chí Minh
 08/11/2020
 8 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh
 10/11/2020

 Việc làm mới

 8 triệu - 12 triệu Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh