Tuyển dụng nhanh ngành Biên tập/ Báo chí/ Truyền hình

 Tuyển dụng tiêu điểm

 8 triệu - 10 triệu
 Hà Nội

 Việc làm mới

 8 triệu - 10 triệu Hà Nội
 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 5 triệu - 8 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng