Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Tuyển dụng tiêu điểm

 5 triệu - 7 triệu
 15/03/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu
 15/03/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 9 triệu
 06/03/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 15 triệu
 05/03/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê

 Việc làm mới

 7 triệu - 9 triệu 06/03/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/03/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 9 triệu - 11 triệu 31/03/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/03/2020
 Hồ Chí Minh
 20 triệu - 30 triệu 27/03/2020
 Hải Phòng
 10 triệu - 20 triệu 20/03/2020
 Hồ Chí Minh
 9 triệu - 15 triệu 05/03/2020
 Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huê

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm