Tuyển dụng nhanh ngành Xuất - Nhập khẩu

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 5 triệu - 9 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 20 triệu - 25 triệu 25/06/2020
 Bà Rịa - Vũng Tàu
 7 triệu - 10 triệu 30/06/2020
 Hà Nội
 3 triệu - 5 triệu 28/06/2020
 Kiên Giang
 12 triệu - 15 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp
 6 triệu - 14 triệu 03/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 27/06/2020
 Bắc Ninh
 8 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

[hồ Chí Minh] Nhân Viên Thu Mua Ngành F&b

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu

 10 triệu - 12 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Tiếng Nhật

 7 triệu - 10 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kỹ Thuật

 3 triệu - 5 triệu
 28/06/2020
 Kiên Giang

Nhân Viên Phòng Xuất Nhập Khẩu

 5 triệu - 7 triệu
 28/06/2020
 Kiên Giang

Nhân Viên Khai Báo Hải Quan

 5 triệu - 9 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh - Xuất Nhập Khẩu

 12 triệu - 15 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh, Đồng Tháp

Merchandiser Non Food

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thị Trường Gom Hàng Lẻ Lcl Logistics

 8 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh

Nhân Viên Sale Xuất Nhập Khẩu

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Nam

Nhân Viên Chứng Từ Hàng Xuất / Consol

 6 triệu - 14 triệu
 03/07/2020
 Hồ Chí Minh

Kế Toán Nội Bộ

 5 triệu - 8 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kinh Doanh Tại Long Biên

 15 triệu - 30 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội