Việc làm mới

 15 triệu - 20 triệu Hồ Chí Minh
 10 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ
 10 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng
 15 triệu - 30 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh
 8 triệu - 15 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Dương, Hưng Yên