Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu 17/07/2020
 Quảng Nam
 7 triệu - 10 triệu 30/07/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Hà Nội, Hưng Yên
 6 triệu - 7 triệu 31/07/2020
 Bắc Ninh
 12 triệu - 15 triệu 30/07/2020
 Hưng Yên
 12 triệu - 15 triệu 20/07/2020
 Bắc Ninh
 7 triệu - 8 triệu 27/07/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 12 triệu 30/07/2020
 Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị
 7 triệu - 10 triệu 25/07/2020
 Hà Nam
 7 triệu - 10 triệu 31/07/2020
 Đồng Nai

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

Nhân Viên Kho - NM Đá Hà Nam

 7 triệu - 10 triệu
 25/07/2020
 Hà Nam

Nhân Viên Sale Phụ Trách Kinh Doanh (quảng Trị, Quảng Ngãi, Phú Yên)

 7 triệu - 12 triệu
 30/07/2020
 Bình Dương, Bình Phước, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Trị

Quản Lý Chất Lượng

 12 triệu - 15 triệu
 20/07/2020
 Bắc Ninh

Trợ Lý Kho

 7 triệu - 8 triệu
 27/07/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thủ Kho

 5 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Hà Nội, Hưng Yên

Nhân Viên Kế Hoạch

 12 triệu - 15 triệu
 30/07/2020
 Hưng Yên

Nhân Viên Thu Mua

 7 triệu - 10 triệu
 31/07/2020
 Đồng Nai

Nhân Viên Thu Mua Lương Trên 12tr

 12 triệu - 15 triệu
 17/07/2020
 Quảng Nam

Nhân Viên Nhập Khẩu (tiếng Trung)

 7 triệu - 10 triệu
 30/07/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Vật Tư

 6 triệu - 7 triệu
 31/07/2020
 Bắc Ninh