Tuyển dụng nhanh ngành Vật tư/Thiết bị/Mua hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 12 triệu - 15 triệu Hải Phòng
 6 triệu - 10 triệu Hồ Chí Minh