Tuyển dụng nhanh ngành Công nghiệp

 15 triệu - 20 triệu
 Bình Dương
 05/11/2020
 7 triệu - 12 triệu
 Hồ Chí Minh, Bến Tre
 05/11/2020

 Việc làm mới

 10 triệu - 12 triệu Bắc Giang
 5 triệu - 7 triệu Hải Phòng