Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Việc làm mới

 6 triệu - 10 triệu Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đà Nẵng, Hải Phòng
 5 triệu - 7 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu Hà Nam