Tuyển dụng nhanh ngành Khách sạn - Nhà hàng

 Tuyển dụng tiêu điểm

 Việc làm mới

 7 triệu - 10 triệu 16/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 17/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 7 triệu - 10 triệu 15/06/2020
 Hà Nội
 5 triệu - 7 triệu 20/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 30/06/2020
 Hà Nội
 7 triệu - 10 triệu 29/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 15/06/2020
 Hồ Chí Minh
 5 triệu - 7 triệu 01/07/2020
 Hồ Chí Minh
 15 triệu - 20 triệu 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

 Việc làm theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

 Tuyển dụng hấp dẫn

[hồ Chí Minh] Nhân Viên Thu Mua Ngành F&b

 7 triệu - 10 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Buồng Phòng

 5 triệu - 7 triệu
 01/07/2020
 Hồ Chí Minh

Chuyên Viên Erp

 15 triệu - 20 triệu
 30/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Lễ Tân

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2020
 Đà Nẵng

Nhân Viên Bếp

 8 triệu - 10 triệu
 09/06/2020
 Hồ Chí Minh

Phục Vụ Part Time

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Thu Mua

 7 triệu - 10 triệu
 29/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Order Chạy Bàn

 5 triệu - 7 triệu
 20/08/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Phục Vụ

 5 triệu - 7 triệu
 30/06/2020
 Hà Nội

Nhân Viên Kho

 5 triệu - 7 triệu
 15/06/2020
 Hồ Chí Minh

Nhân Viên Phục Vụ

 5 triệu - 7 triệu
 20/06/2020
 Hồ Chí Minh

Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng - Hà Nội

 7 triệu - 10 triệu
 15/06/2020
 Hà Nội