Hồ sơ ứng viên mới nhất

Nhân Viên Văn Phòng

Đồng Thị Hiển

Cập nhật: 25/11

Kinh nghiệm: 3 năm

Hà Nội

Chỉ Huy Trưởng

Tạ Huy Hùng

Cập nhật: 25/11

Kinh nghiệm: 13 năm

Hà Nội, Bắc Ninh

Trưởng Nhóm Quản Lý Dự án

Hoàng Phúc Thịnh

Cập nhật: 25/11

Kinh nghiệm: 13 năm

Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Nguyễn Thị Vân Anh

Cập nhật: 23/11

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Hồ Sơ Chất Lượng

Phạm Văn Thiếp

Cập nhật: 23/11

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội

Trưởng Nhóm Quản Lý Dự án

Nguyễn Thị Oanh

Cập nhật: 22/11

Kinh nghiệm: 9 năm

Hà Nội

Nhân Viên Quản Lý Dự án

Trần Hữu Chiều

Cập nhật: 21/11

Kinh nghiệm: 6 năm

Hà Nội

Nhân Viên Dự Toán Nội Thất

Nguyễn Thị Lan

Cập nhật: 20/11

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội

Giám Sát Thi Công Dự án

Trần Văn Quy

Cập nhật: 20/11

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Chuyên Viên Phòng Kế Hoạch

An Dương Mạnh Cường

Cập nhật: 20/11

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Chuyên Viên Quản Lý Dự án

Nguyễn Hương Giang

Cập nhật: 19/11

Kinh nghiệm: 5 năm

Hà Nội, Hồ Chí Minh, ...

Quản Lý Điều Hành

Ngô Thị Minh Nguyệt

Cập nhật: 19/11

Kinh nghiệm: 18 năm

Hà Nội

Giám Đốc Phát Triển Dự án

Nguyễn Mạnh Hùng

Cập nhật: 18/11

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội

Trưởng Nhóm Trắc Địa

Nguyễn Hùng Cường

Cập nhật: 17/11

Kinh nghiệm: 7 năm

Hà Nội, Nam Định, ...

Chuyên Viên Kinh Doanh Dự án

Đặng Duy Hưng

Cập nhật: 16/11

Kinh nghiệm: 9 năm

Hà Nội

Quản Lý Kỹ Thuật Xây Dựng

Trần Tân Tuấn

Cập nhật: 16/11

Kinh nghiệm: 9 năm

Hà Nội

Nhân Viên Dự Toán

Nguyễn Thị Lâm Oanh

Cập nhật: 16/11

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Trưởng Phòng Kế Hoạch- Kỹ Thuật

Nguyễn Duy Khanh

Cập nhật: 15/11

Kinh nghiệm: 10 năm

Hà Nội

Trợ Lý Dự án

Nguyễn Thị Thùy Giang

Cập nhật: 14/11

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Hà Nội

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng

Nguyễn Thị Phương

Cập nhật: 14/11

Kinh nghiệm: 1 năm

Hà Nội, Hà Nam

Ứng viên theo ngành nghề

Đang tải dữ liệu...

Xem thêm 

Tìm kiếm nâng cao

Ứng viên

Việc làm

Nhà tuyển dụng

Lượt ứng tuyển