Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Điện -điện Tử

Trần Văn Vĩ

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Đỗ Công Tuấn Anh

Kinh nghiệm: 6 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nguyễn Văn Nguyên

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Toà Nhà

Nguyễn Thành Tơn

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Tòa Nhà

Phạm Văn Thắng

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Vũ Văn Cường

Kinh nghiệm: 1 năm

Trưởng Ca Kỹ Thuật Toà Nhà

Nguyễn Hoàng Thái

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật

Nguyễn Trung Đức

Kinh nghiệm: 2 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nguyễn Duy Quang

Kinh nghiệm: 1 năm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Nguyễn Hải Hưng

Kinh nghiệm: 5 năm

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Tòa Nhà

Nguyễn Đức Tài

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

Nhân Viên Kỹ Thuật Điện

Lê Đình Toản

Kinh nghiệm: 3 năm