Thông báo

Bạn không thể xem hồ sơ của ứng viên này do ứng viên đang để ở chế độ ẩn.

Xem thêm danh sách ứng viên có thể bạn sẽ quan tâm:

Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ

Phạm Thị Yến

Kinh nghiệm: 7 năm

Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ

Nguyễn Chí Huy

Kinh nghiệm: 5 năm

Kế Toán Trưởng

Trần Hoàng Nam

Kinh nghiệm: 19 năm

Trưởng Bộ Phận An Ninh

Tô Văn Hiền

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ

Phan Xuân Hoài

Kinh nghiệm: 2 năm

Trưởng Nhóm Thu Hồi Nợ Khách Hàng

Huỳnh Thị Hai

Kinh nghiệm: 8 năm

Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ

Lê Thanh Hiền

Kinh nghiệm: 5 năm

Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ

Nguyễn Hoàng Phương

Kinh nghiệm: 10 năm

Kế Toán Thu Hồi Công Nợ (trưởng Nhóm)

Trần Thị Kỳ Trầm

Kinh nghiệm: 5 năm

Nhân Viên Pháp Lý

Ngô Quốc Bảo

Kinh nghiệm: 3 năm

Nhân Viên Tín Dụng, Thẩm Định

Lê Hữu Jon

Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm