Danh sách trường

Nền tảng kết nối Sinh Viên - Nhà Trường - Doanh Nghiệp

1
Ứng viên (Sinh viên)
Được trang bị kiến thức về hướng nghiệp, các khóa học nâng cao kỹ năng và tiếp cận thông tin việc làm xác thực được chọn lọc phù hợp với chuyên ngành đào tạo.
2
Đối tác (Nhà trường)
Đồng sở hữu nền tảng công nghệ Cổng tuyển dụng, được đào tạo/tư vấn cách thức vận hành, khai thác và được hưởng phần trăm doanh thu được chia sẻ từ hoạt động vận hành.
3
Doanh nghiệp (Nhà tuyển dụng)
Được tiếp cận tuyển dụng trực tiếp nguồn ứng viên chất lượng và quảng bá thương hiệu tới tập khách hàng tiềm năng.
 • Cổng thông tin việc làm & đào tạo trực tuyến
 • Tiếp nhận thông tin từ nhà trường nhanh chóng, hiệu quả
 • Được tham gia học trực tuyến nâng cao kỹ năng với giá ưu đãi
 • Được tư vấn & giới thiệu việc làm miễn phí
 • Nâng cao chất lượng đầu ra sau đào tạo
 • Tăng cường hiệu quả công tác giới thiệu việc làm
 • Sở hữu nền tảng công nghệ: Học trực tuyến, giới thiệu việc làm
 • Bổ sung khóa học kỹ năng cho Sinh viên
 • Kênh tuyển dụng hiệu quả, trực tiếp
 • Dễ dàng tiếp cận/thu hút nhân lực từ nhà trường
 • Tăng tương tác & hiệu quả tuyển dụng
 • Trực tiếp phản hồi về chất lượng đào tạo